QUA CÁC THỜI ĐẠI DANH NHÂN TRÍ THỨC ÂU MỸ
NGHĨ GÌ VỀ THIÊN CHÚA, VỀ KI-TÔ GIÁO?

(Xem tất cả)

Một thầy giáo giỏi có giá trị bằng1000 linh mục (One good schoolmaster is worth a thousand priests.)
Robert G. Ingersoll (1833-1899)Học giả Mỹ